Hujjah dan Pedang

Islam ini akan tegak dengan hujjah dan pedang. Apabila hujjah telah disampaikan tentang pentingnya tauhid

Gerakan Membenci Arab

Dr. Fayz al-Qaisi -dosen kami dari Jordan- pernah menerangkan bahwa pada kekhilafahan Abbasiyah muncul gerakan