Radikal Versi Arab Saudi

Markaz Al-Harb Al-Fikriyah yang berafiliasi kepada Kementerian Pertahanan Arab Saudi, bertugas memerangi pemikiran ekstrem dan